Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Vad gör vi för miljön?

Påverkan på klimatet är en av vår tids viktigaste frågor och som drivmedelsföretag har vi ett särskilt ansvar att minska de utsläpp av växthusgaser de produkter vi säljer ger upphov till. Detta både genom hur vi arbetar och bedriver vår egen verksamhet och genom utveckling av produkterna vi erbjuder våra kunder.

50-50-50 Miljöinitativ från Statoil Fuel & Retail Sverige

Vår miljöstrategi 50-50-50
I januari 2009 beslutade vi på Circle K i Sverige att internt arbeta med vår egen miljöstrategi som vi kallar 50-50-50. Den tydliggör vår ambition att till 2020 halvera våra egna koldioxidutsläpp, att halvera våra energikostnader och att 50 procent av konsumenterna då uppfattar att vi är det drivmedelsbolaget som gör mest för miljön.

Varje litet steg räknas
Det vi kunnat konstatera är att vi genom regelmässig uppföljning och tydliga mål för varje år har lyckats bra med att reducera såväl el- som oljeförbrukning, något som tagit oss en god bit mot målet och som givit tydliga och positiva effekter på såväl miljö som ekonomi. ”En mycket viktig del av framgången så här långt med 505050 har med förankringen av miljöstrategin att göra. Efter beslutet 2009 så har hela vår organisation varit involverade i arbetet att söka de förbättringar som krävs för att vi skall nå målet. Det är en integrerad del av vår verksamhet och något alla är stolta över” säger HMS-chef Henrik Grenert.

Här är ett axplock på vad vi hittills har gjort för att minska såväl vår egen som våra kunders påverkan på mljön:

• Vi utvecklar våra drivmedel så att de blir mer energieffektiva och alltmer förnybara. Exempelvis innehåller vår miles diesel idag upp till 40% förnybart.
• Våra mulitfunktionella additiv i bensin och diesel gör att bensinförbrukningen minskar. Givetvis minskar då också utsläppen av CO2.
• Vi bygger löpande nya fordonsgas- och HVO100-anläggningar. Vi erbjuder även elsnabbladdning på upp emot 30 av våra fullserviceanläggningar.
• Vår spolarvätska på pump är Svanenmärkt och reducerar frakter på väg samt avfallshantering.
• Vi säljer bara ekologiskt och Fairtrademärkt kaffe och i vår korv har vi bara svenskt kött.
• När vi bygger nya stationer är miljön i fokus. Som i fallet Statoil Mölndal som är miljöcertifierad på guldnivå enligt LEED.
• På våra depåer har vi skrotat uppvärmning med eldningsolja, något som tillsammans med en mängd andra åtgärder gjort att vi reducerat CO2-utsläppen från våra depåer med över 80% jämfört med vårt basår 2007 .
• Vi är medlem i 2030-sekretariatet, ett nätverk bestående av aktörer från bland annat drivmedels- och fordonsbranschen med fokus på att följa upp arbetet med fossiloberoende fordonsflotta 2030.

För vägen framåt
Även om vi har kommit en bit på väg i vårt arbete med 505050 återstår en hel del för att vi ska nå målet och fortsätta den goda utveckling vi slagit in på. För tiden framåt är vår ambition att med full kraft ta steget vidare mot att leda utvecklingen mot alltmer förnybara bränslen och därtill att vara en källa till inspiration för andra företag inom såväl vår egen som andra branscher. Här är några av de tydliga fokusområden som vi har enats kring:

• Miljö- och Klimatutbildning för att ge våra anställda en bra kompetens på miljöområdet i allmänhet och de områden där vi som bolag kan göra en skillnad.
• Fortsatt fokus på att leda utvecklingen av drivmedelsprodukter med en lägre miljöpåverkan.
• Stort beteendefokus på alla våra bemannade stationer. Mycket av förbättringspotentialen inom exempelvis energieffektivisering ligger i vårt eget förhållningssätt och beteende.
• Förstärka samarbetet med våra partners för att tillsammans säkra energieffektiv utrustning i vår verksamhet.
• Än större fokus på att synliggöra koppling mellan miljörelaterade åtgärder och positiva ekonomiska effekter. Inte minst för att säkra att miljöstrategin är en integrerad del av vår affärsutveckling.
• Fortsätta arbeta med energieffektivisering och inom detta exempelvis med ytterligare optimering av ljus, ventilation och värme.
Drivmedelsmarknaden är utan tvekan i förändring och vi går från bensin och diesel till allt fler typer av drivmedel. Circle K’s ambition och självklara mål är att vara ledande i denna utveckling och vara drivmedelskundens partner i den långsiktiga omställningen från fossilt till alltmer klimatneutralt drivmedel för att på så sätt bidra till en hållbar framtid.

Välkommen till Circle K!

Stäng

Ändra språk