Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Vår väg mot fossilfritt

Som den ledande aktören inom drivmedelsbranschen har vi både ett stort ansvar och stora möjligheter att arbeta för ett fossilfritt Sverige. Circle K är idag Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel och vi arbetar hårt för att hjälpa Sverige nå klimatmålen. Och det är bråttom.

Under FN:s klimatkonferens i Paris 2015 kom världens länder överens om att begränsa klimatpåverkan genom att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Det kräver att de globala koldioxidutsläppen reduceras betydligt. Miljömålsberedningen har utifrån Parisöverenskommelsen föreslagit att Sverige ska minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 och vara klimatneutral senast 2045.

Global land ocean temperature index

Den globala temperaturen har ökat i snabb takt de senaste 50 åren. Här ett diagram från NASAs mätningar och statistik.

CO2-utsläppen måste ner

För att klara detta inom transportsektorn krävs mer energieffektiva fordon och introduktion av förnybara drivmedel och i tillägg ett ändrat beteende för att bli mer klimateffektiva. Men det är knappt om tid för att klara omställningen. Enligt flera bedömare, bland annat 2030-sekretariatet, går omställningen mot fossilfrihet för långsamt. Utmaningen är bl a den långsamma omställningen av fordonsparken från fossila till förnybara drivmedel, vilket gör att vi kanske inte når 2030-målet. Vi måste därför öka tempot i omställningen.

Utsläpp från inrikes transporter

Utsläppen från inrikes transporter har minskat de senaste 10 åren. Dock har minskningen av koldioxidutsläppen avstannat de sista åren enligt statistik från Naturvårdsverket. Det beror främst på att trafikarbete ökat och att mer bränslesnåla fordon och mer biodrivmedel inte lyckats kompensera för det.

Stort intresse och Circle K är störst

Sverige har under de senaste åren gått från fossilt till att öka andelen förnybara drivmedel i snabb takt. Det har gjorts genom politiska styrmedel där biodrivmedel fått en skattebefrielse som gjort dem konkurrenskraftiga i förhållande till de fossila drivmedlen. Bland våra kunder finns ett stort intresse för att minska klimatpåverkan och för biodrivmedel i olika former. Det har gjort att efterfrågan på förnybara drivmedel har skjutit i höjden de senaste åren och 2016 var 18 procent av de totala drivmedel som såldes i Sverige förnybara.

För Circle K uppgick andelen förnybart till hela 20,5 procent av totalt sålda drivmedel. Det gav en utsläppsminskning på över 900 000 ton CO2, som motsvarar utsläppen från 440 000 personbilar, och gör Circle K till Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel.

Denna position är mycket hedrande, men vi nöjer oss inte med detta. Som Sveriges största inköpare av drivmedel vill vi fortsätta den positiva utvecklingen att gå från fossila till fossilfria transporter.

Andel förnybart drivmedel

HVO är populärt. Den förnybara och fossilfria dieseln HVO har mycket stor potential att minska koldioxidutsläppen. Här visar vi hur vår andel av fossilfria drivmedel ser ut i den totala mixen.

Vad gör vi idag?

Vi är en oberoende aktör utan egen produktion av drivmedel. Vi köper våra produkter fritt på marknaden utan egna kopplingar bakåt i producentledet. Med volymerna från våra kunder driver vi en aktiv inköpspolitik för att påskynda omställningen till alltmer förnybara drivmedel. Vår oberoende ställning och vårt starka nätverk av stationer och egna drivmedelsdepåer gör oss flexibla och snabba i anpassningen för att erbjuda de drivmedel som våra kunder efterfrågar.

Vi har en framgångsrik historia av att erbjuda drivmedelsprodukter med högt förnybart innehåll. Vi har visat att vi kan driva utvecklingen snabbt framåt om vi har de rätta styrmedlen. Vi har under de senaste åren ökat tempot i omställningen från fossilt till alltmer förnybart.

När det gäller fossilfria drivmedel är det för närvarande HVO som har bäst förutsättningar att ta oss mot ett minskat fossilberoende (i och med att den kan blandas i befintlig diesel och säljas som 100% förnybart genom HVO100).

Vi följer utvecklingen av vilka tekniker, drivmedel och råvaror som skapar bäst förutsättningar för en fossilfri framtid. Många gånger är det komplexa överväganden som måste göras då egentligen ingen råvara eller metod kan sägas vara helt CO2-neutral om man tittar till hela produktions- och transportkedjan. Men det som är helt klart är att den största minskningen av koldioxidutsläppen uppnås då vi byter ut en liter fossilt mot en liter förnybart. Därför jobbar vi mot att gå från fossilt till förnybart med fokus på att bli fossiloberoende 2030.

På Circle K finns:

• HVO100 – en 100% förnybar och fossilfri diesel som ger upp till 90% reduktion av koldioxidutsläpp. Främst för tung trafik, men även flera personbilstillverkare har godkänt drivmedlet. På ca 20 stationer finns även milesBIO HVO100 som innehåller vårt milesadditiv som rengör och skyddar fordonets motor.

• miles diesel bio – upp till 42 procent förnybart, ger ca 35 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med en fossil diesel av standardkvalitet. I tillägg tillsätter vi vårt bränslebesparande additiv som minskar förbrukningen och därmed CO2-utsläppen med upp till 2 procent.

• miles 95 bensin – en 95 oktanig bensin med vårt rengörande och friktionsnedsättande additiv som tar dig upp till 2,7 procent längre och med en inblandning av 5 procent etanol för lägre CO2-utsläpp.

• Etanol E85 – ca 85 procent etanol och ca 15 procent bensin.

• Fordonsgas – består av upp till 70% biogas. Under hösten lanserar vi även en produkt med 100% biogas. LNG (flytande gas) på 3 stationer.

• Snabbladdning för elbilar på många av våra fullservicestationer i samarbete med CLEVER.

Se filmen när Helena Fornstedt, Senior Director Fuel och Daniel Wallström, Key Account Manager, berättar om vårt arbete och drivmedlet HVO.

Vad kan du göra idag?

I dagsläget kan Sveriges ca 4,7 miljoner personbilar tanka lite mer klimatanpassat genom inblandning av förnybara drivmedel utan att motorn eller prestanda ändras.

Välj rätt drivmedel
Hos Circle K kan du välja mellan flera olika klimatsmarta drivmedel:

Denna tabell visar översikt över våra drivmedel och deras effekt på klimatet.

Här uppdaterar vi löpande våra drivmedels ursprung

Välj rätt bil
Många moderna bilar kan alltså redan idag köras på drivmedel som innehåller mer förnybart. Om du är osäker på vad du kan tanka i din bil, kontrollera med din fordonstillverkare vilka fossilfria alternativ som fungerar redan idag. Bara att köra med 5 procent inblandning av fossilfritt minskar koldioxidutsläppen. Den tekniska utvecklingen går framåt inom fordons- och motorområden
och framförallt sker en utveckling som gör fordon alltmer bränslesnåla. Allt fler elfordon och hybrider kommer ut på marknaden.

Kör klokt
Om vi ska nå klimatmålen räcker det inte enbart med att ersätta fossila bränslen med förnybara utan bilisterna måste också välja mer bränslesnåla bilar och tänka på körbeteendet. Oavsett vilken bil man har kan bränsleförbrukningen minskas med omkring 10 procent genom att ha rätt däcktryck och köra på ett sparsamt sätt.

Svenskarna har ett stort intresse för miljöanpassad bilkörning, så kallad eco-driving. I en SIFO-undersökning genomförd på uppdrag av Circle K svarar 84 procent att de är intresserad av eco-driving. Det är dock stora skillnader på vad man tror ger mest effekt och vad man sedan gör för att köra så miljöanpassat som möjligt. Här kan du se en sammanställning:

Svenskarnas syn på eco driving

Det bästa sättet att köra klimatsmart är att se till att bilen är i bra skick, använda smarta körtekniker samt tanka bränslesnålt och förnybart. Allt det tillsammans gör att man som bilist kan minska sin klimatpåverkan avsevärt.

Guide till eco driving

Bra länkar:

Stäng

Ändra språk